List of cities List of cities List of cities

Naha Airport fly flying number of cities

44 city 46 routes
(Overseas 14 cities 14 routes, domestic 30 cities 32 routes)

Domestic

Region City
Hokkaido and Tohoku Sapporo, Sendai
Kanto, Chubu, Kinki Tokyo (Haneda, Narita), Ibaraki, Niigata, Komatsu, Shizuoka, Nagoya, Osaka (Kansai, Itami), Kobe
Chugoku, Shikoku and Kyushu Iwakuni, Okinoerabu, Hiroshima, Okayama, Matsuyama, Takamatsu, Fukuoka, Kitakyushu, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Yoron
Okinawa Ishigaki, Miyako, Kumejima, Kitadaito, Minami Daito, Yonaguni

International

Country / Region City
Korea Seoul
China Beijing, Tianjin, Nanjing, Shanghai, Hangzhou, Qingdao
Taiwan Taipei, Taichung, Kaohsiung
Hong Kong Hong Kong
Singapore Singapore
Thailand Bangkok